Förberedelsetips och vad du Bör Tänka på Innan Högskoleprovet – Tips & Råd

Att lyckas på högskoleprovet handlar inte endast om att plugga vecka in och vecka ut. Något som många försummar är korrekt förberedelser inför provet. Korrekt förberedelser och planering kan hjälpa till att minska stress inför högskoleprovet och faktiskt hjälpa dig att uppnå ett bättre resultat.

Förberedelser har både med det praktiska men också med det mentala att göra. Och båda delarna är lika viktiga.

Vad bör man tänka på innan högskoleprovet för att känna sig bättre förberedd och prestera bättre? Det ska vi titta närmare på i denna artikel.

Värt att tänka på inför högskoleprovet

Visualisering

Att visualisera framgångsrika prestationer har visat sig öka självförtroendet. Att lägga tid på att föreställa sig och visualisera en positiv upplevelse kommer även att hjälpa dig att hålla dina nerver i styr. Att föreställa sig att du mår bra har visat sig vara mer effektivt för att förbättra humöret och minska ångest än att säga till dig själv att du kommer att klara dig bra.

Tänk på när du presterade som bäst

Att tänka på tidigare positiva upplevelser hjälper till att förbättra ditt självförtroende inför högskoleprovet. Du bör påminna dig själva om ett lyckat prov för att hjälpa dig att känna dig säkrare inför vad som komma skall. Tänk på vad som hjälpte dig att göra bra ifrån dig under det föregående provet och hur du kan tillämpa det nu. Detta är en metakognitionsövning som också är en bra färdighet att utveckla för framtida högskoleprov som du gör.

Påminn dig själv om all förberedelse du har gjort

Desto bättre förberedd du är för högskoleprovet, desto mindre nervös kommer du att vara före och under provet.

Hur väl du har förberett dig för en uppgift är en viktig källa till förtroende. Påminn därför dig själv om all förberedelse du har gjort och känn dig trygg i att du kommer att gå dit och göra ditt allra bästa.

Fokusera på dig själv och jämför dig inte med andra

När du ständigt jämför dig med andra blir ditt självförtroende beroende av omgivningen –  vilket är utom din kontroll. Detta är stressande och ökar rädslan för att misslyckas. Alternativt kan du istället öka självförtroendet genom att fokusera på sig själva och vad de kan kontrollera. Att påminna dig själv om vad du kan göra kommer att hjälpa dig att känna sig mer säker på din förmåga att prestera på högskoleprovet.

Hur du har övervunnit motgångar

Forskning om olympiska mästares mentala motståndskraft har visat hur att övervinna motgångar har hjälpt dem att hantera framtida utmaningar. Med det sagt vill du tänka tillbaka på tidigare motgångar som du har haft och vad som var framgångsrikt för att hjälpa dem att övervinna dessa.

Se provet som en rolig utmaning

Om något uppfattas som ett hot är det mer sannolikt att det orsakar stress. Idrottare som ser tävlingen som en utmaning snarare än ett hot, ökar sin prestation. Istället för att tänka på den potentiella negativa konsekvensen av ett underkänt prov, bör de omformulera provet som en möjlighet att lyckas. Den ökade stressen som orsakas av att fokusera på ”tänk om det går fel” kommer också att hindra din sömnkvalitet natten före en tenta.

Med det sagt är stress och oro någonting som gnager i en stor andel av alla som gör högskoletprovet och som med all säkerhet har en negativ på deras prestation.

Förberedelsetips inför högskoleprovet

När det kommer till förberedelser inför högskoleprovet är att plugga naturligtvis den mest centrala och viktigaste förberedelsen. Men utöver det finns det flera andra saker som kan hjälpa dig att prestera.

Organisera ditt utrymme

Detta borde inte komma som någon överraskning, men för att kunna studera effektivt inför högskoleprovet behöver du en ren och organiserad studieplats, oavsett om det är i ditt rum eller på din skola. Se till att du har tillräckligt med utrymme för att sprida ut dina anteckningsböcker och läroböcker. Du måste också ha tillräckligt med belysning och sitta i en bekväm men ändå stödjande stol. Se till att du lägger undan alla distraherande saker som telefoner, datorer och annat. Vissa kan även plugga bättre med bakgrundsmusik, andra föredrar total tystnad.

Plugga på gamla högskoleprov

Detta är ett väldigt effektivt tips som hjälper många att prestera bättre på högskoleprovet.

Att plugga på gamla högskoleprov kan vara väldigt hjälpsamt för att förstå vilken typ av frågor som brukar komma på provet och hur formatet för provet ser ut. Och vem vet, kanske kommer gamla frågor att dyka upp igen?

Bilda en studiegrupp

Du behöver inte plugga själv hela tiden. Att umgås med vänner och plugga tillsammans gör att du kan studera mer effektivt. Chansen är att flera av dina vänner också ska göra högskoleprovet, så varför inte göra det tillsammans? Ni kan ställa frågor till varandra, diskutera, och dela med er av tankar. Men kom ihåg att fokusera på ämnet och studierna, annars blir det bara en distraktion att umgås med vänner.

Ta pauser

Att överanstränga din hjärna kommer inte att hjälpa dig att lära dig mer och snabbare. Att studera under långa perioder kan bli kontraproduktivt eftersom en överansträngd och stressad hjärna inte kommer att kunna ta upp information effektivt.

Att ta regelbundna pauser ger dig tid att slappna av och rensa huvudet. I själva verket är pauser ett utmärkt sätt att säkerställa att ny information lagras i långtidsminnet i hjärnan.

Det är viktigt att du upprättar en studierutin som är personlig för dig. Vissa människor kan behöva frekventa men korta personliga pauser medan andra kommer att göra längre pauser med några timmars mellanrum.

Sov minst 7-8 timmar

Avstå från att anta att att spendera natten framför högar av studiematerial än att sova kommer att hjälpa dig att prestera bättre på högskoleprovet

Visste du att elever som sover tenderar att få bättre betyg? Detsamma stämmer naturlitvis även in på högskoleprovet.

Det är på grund av detta som det starkt avråds från att sitta uppe hela natten innan högskoleprovet för att plugga som en galning. Du kommer ändp ha svårt att komma ihåg allt det du försöker att lära dig så tätt inpå provet.

Om du inte vet den viktigaste informationen kvällen före högskoleprovet kommer du inte att lära dig dem efter att du pluggat hella natten heller.

Generellt sett är det en bra idé att ha sju till nio timmars sömn av hög kvalitet innan högskoleprovet, men naturligtvis varierar våra sömnbehov från person till person.

Kom till provet i god tid innan

På provdagen är det särskilt viktigt att vara ute i god tid. Om du kommer till lokalen efter att provet har börjat kommer du inte att släppas in och du får göra provet vid nästa provtillfälle. Detta är naturligtvis otroligt frusterande när du har pluggat och förberett dig så väl.

Med det sagt är det viktigt att vara ute i god tid och ha gott om tid för att ta dig till provet, vare sig du cyklar,  åker bil eller kollektivt. Räkna alltid med att oförutsedda saker kan hända såsom att tåget försenas eller att det är mycket trafik

Att komma tidigt ger dig dessutom gott om tid att lugna ner dig.

Related